Nyt om børnehuset

med Ingen kommentarer

Landsbyforeningen har haft møde med Haderslev Kommune omkring en fremtid for børnehuset. Vi er foreløbig nået frem til at få en privat dagpleje i kælderlokalerne for de 0-3 årige – og vi har fundet et navn til huset  – Egerødderne. Vi er i fuld sving med at få markedsføringen på plads, for vi mener at Jegerup har meget at byde på for de unge og vi får mere og mere. Der er en række konkrete opgaver, der nu skal løses … Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamlinger i Jegerups Venner og Egehuset

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts kl.19.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Egehuset indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts kl. 19.30 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bemærk at generalforsamlingen i Egehuset afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Jegerups Venner. Efter generalforsamlingerne er Jegerups Venner traditionen tro vært ved rigelig pålægskage, øl, sodavand og kaffe, så ingen kommer til at gå … Læs mere

Genrealforsaming Frihed Krolf

med Ingen kommentarer

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19.00 I KLUBHUSET Dagsorden: Valg af Stemmetællere Valg af dirigent og referent Bestyrelsesberetning, fremlægges til debat og godkendelse Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse Fastlæggelse af kontigent 1. m arts 2018 Behandling af indkomne forslag På valg er: Claus Carstens (modtager ikke genvalg) Hansi Valg af suppleant: På valg er: Peter Jepsen Valg af regnskabskontrollør: På valg er: Bente Mosegaard EVT Vel mødt

1 2 3 4 5 6 7 9