Indkaldelse til Generalforsamlinger i Jegerups Venner og Egehuset

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts kl.19.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Egehuset indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts kl. 19.30 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bemærk at generalforsamlingen i Egehuset afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Jegerups Venner. Efter generalforsamlingerne er Jegerups Venner traditionen tro vært ved rigelig pålægskage, øl, sodavand og kaffe, så ingen kommer til at gå … Læs mere

Genrealforsaming Frihed Krolf

med Ingen kommentarer

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19.00 I KLUBHUSET Dagsorden: Valg af Stemmetællere Valg af dirigent og referent Bestyrelsesberetning, fremlægges til debat og godkendelse Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse Fastlæggelse af kontigent 1. m arts 2018 Behandling af indkomne forslag På valg er: Claus Carstens (modtager ikke genvalg) Hansi Valg af suppleant: På valg er: Peter Jepsen Valg af regnskabskontrollør: På valg er: Bente Mosegaard EVT Vel mødt

Gammeldags andespil

med Ingen kommentarer

Søndag den 12. november 2017 kl. 19.00 i Jegerup forsamlingshus. Vi har fornøjelsen at invitere til andespil i forsamlingshuset søndag den 12. november 2017 kl. 19.00. Andespillet foregår på gammeldags facon, hvor der spilles med en fuld række. Herefter ryddes pladen. Der bliver 15 spil med gevinst ved én fuld række og 5 spil med gevinst ved en fuld plade, i alt 20 spil. Præmierne vil primært være ænder og kødpakker. De sidste to præmier er gavekurve. Der vil også … Læs mere

Borgerspisning og borgermøde

med Ingen kommentarer

Borgerspisning og borgermøde med 115 deltager hvor nyt tiltag blev præsenteret af DGI og JUIF, nemlig et motionscenter på Jegerup gamle skole hvor 2 lokaler bliver slået samme til et. Det er JUIF som kommer til at stå for motionscenter. JUIF kan ikke selv klare alle opgaver, kan du tænke dig at være med fra starten i et udvalg, så send en mail til JUIF juif@jegerup.dk Til aftensmad fil vi kålpudding med kartofler og sovs der hænger ved, til dessert … Læs mere

1 2 3 4 5 6 7 9