Jegerup Landsbyforening

med Ingen kommentarer

Tak til alle, der har indbetalt kontingent til Jegerup Landsbyforening. Pengene bruges primært til at betale udgifter til græsklipning og vedligeholdelse af de mange fine stier i og omkring Jegerup. Hvis du/I ikke allerede har betalt kontingentet, opfordrer vi dig/jer til at indbetale på nedenstående konto. Jegerup Landsbyforening v/bogholder Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup, 6500 Vojens Mailadresse: mcjkrag@gmail.com Fornyelse eller nytegning af medlemskab 2019 Husstand pr. år ………..    100 kr. Enkeltperson pr år ……    50 – Firma og foreninger pr. … Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Jegerups Venner

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling mandag d. 15. april kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Bemærk at generalforsamlingen i Egehuset afholdes umiddelbart inden generalforsamlingen i Jegerups Venner. Egehusets generalforsamling starter kl. 19.30 Efter generalforsamlingerne er Jegerups Venner traditionen tro vært ved rigelig pålægskage, øl, sodavand og kaffe, så ingen kommer til at gå hverken sultne eller tørstige hjem. Vel mødt Jegerups Venner og … Læs mere

Der inviteres til generalforsamling i Jegerup Landsbyforening

med Ingen kommentarer

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 i lokale 2 på Jegerup Gl. Skole. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vi vedlægger opkrævning på medlemskontingent for 2019 og anmoder om betaling før generalforsamlingen. Pengene går primært til driftsudgifter for grøn gruppe. Årsmøde for JFK I lighed med tidligere vil der i forlængelse af generalforsamlingen i Landsby-foreningen blive holdt årsmøde for Jegerup Fritids- og Kulturcenter. ———————————— … Læs mere

Generalforsamling i Egehuset

med Ingen kommentarer

Egehuset Jegerup Generalforsamling i Egehuset Mandag den 15. april 2019 kl. 19.30 i klubhuset Der afholdes ordinær generalforsamling i Egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. I forlængelse af egehusets generalforsamling holder Jegerups Venner den årlige generalforsamling. Efterfølgende er Jegerups Venner vært ved gratis pålægslagkage, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen

Juletræsfest 2018

med Ingen kommentarer

Jegerups Forsamlingshus søndag den 9. december * Kl. 15.00: Kaffe/gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. AFLYST * Kl.16.30: Julegudstjeneste i kirken. Pris pr barn for slikpose: 25 kr. Pris pr. voksen: 40 kr. Der betales ved indgangen i forsamlingshuset. Tilmelding til Mette Krag, mail juif@jegerup.dk – senest d. 1. december.

1 2 3 4 8